Kerkdienst zondag 13 mei over bevrijdingspastoraat

De dienst van zondagochtend staat in het teken van bevrijdingspastoraat, zoals we dat sinds dit seizoen ook in de NK kennen. Deze speciale vorm van (gebeds)pastoraat is bepaald niet onomstreden en kan allerlei vragen oproepen.

In het bewustzijn van de vragen willen we met grote zorgvuldigheid toch ruimte geven aan wat de Bijbel hierover aanreikt en aan de zegen die door dit pastoraat wordt ontvangen. In de dienst zal het laatste woord er niet over gezegd worden, maar willen we luisteren naar het Woord van God en naar het getuigenis van iemand die bevrijding heeft ontvangen.

God heeft zijn volk en ook ons geroepen uit de slavernij van schuld en schaamte, van de gebondenheid aan de wereld, ons vlees en de duivel, in de vrijheid van het kindschap van God. Dat is geweldig nieuws, waar we (af en toe) een glimp van zien. We lezen 1 Petrus 5: 5 – 11: “God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen”
Van harte welkom om erbij te zijn, hoe dan ook vrede en alle goeds.

Lees de praktische informatie over de dienst op deze pagina:

Kerkdienst

Zet deze dienst als *.ical in je agenda

 

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.