MEER-avonden


De MEER-avond is quality time met God. Het bestaat uit lofprijzing, praktisch en verdiepend Bijbels onderwijs en gebed.

Wat is de MEER-avond?

De MEER-avond is een plek waar mensen stil kunnen worden, zich thuis voelen en in alle rust God ontmoeten. Het verlangen naar ‘meer’ heeft drie pijlers. Meer van God: God beter leren kennen en ontdekken wat Hij wil zeggen. Meer voor God: ontdekken wat je mag teruggeven aan God. En ten slotte meer door God: uitdelen van wat je ontvangt.

Een MEER-avond is een rustmoment voordat de werkweek weer begint. We willen samen tot rust komen bij onze God en Hem beter leren kennen. Met een half uur aanbidding, verdiepend Bijbels onderwijs en ruimte voor gebed zoeken we samen de aanwezigheid van onze God. Het liefst met mensen uit zoveel mogelijk verschillende kerken uit Utrecht.

Thema 2017-2018

Vanaf oktober 2017 willen we stilstaan bij het nieuwe thema voor de MEER-avonden: ‘Aanbidding’. Wees welkom!

Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.” – Johannes 4:23

De Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die God aanbidden. Aanbidding richt ons op God: op wie Hij is, wat Hij doet en geeft. In aanbidding komen wij in de juiste verhouding tot God te staan op de mooie en blijde dagen, maar ook als je verdrietig, onzeker of bezorgd bent. Het Griekse woord voor aanbidding is proskuneo, wat o.a. betekent: ‘terugkussen’. Aanbidding betekent dus eigenlijk: reageren op de liefde die wij van God hebben gekregen. God verlangt ernaar dat wij Hem aanbidden met alles wat we hebben en wat we zijn. In aanbidding hoef je niets te verbergen, maar mag je zijn zoals je bent.

We nodigen je uit om door deze nieuwe serie MEER te leren over wat Gods Woord ons te zeggen heeft. En natuurlijk nemen we uitgebreid de tijd om datgene wat we horen ook in de praktijk te brengen: God aanbidden in muziek, gebed, stilte, …

Praktische informatie

De interkerkelijke MEER-avond begint om 19:30 uur en vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar. De avond vindt plaats in de Nieuwe Kerk.

Het rooster van de avonden in 2017/2018 is als volgt:
8 oktober – Peter Dijkstra
12 november – Lydia Kansen
10 december – Dirk de Bree
14 januari – Worshipavond

Vragen of meer informatie? Blijf op de hoogte via onze Facebook-pagina.

Meld je aan voor de maandelijkse herinneringsmail door een e-mail naar ons te sturen.