Kerkdienst zondag 17 maart

“Elke ketter heeft z’n letter.” Hoe kom jij aan de inhoud van wat je gelooft? Hoe kom je aan de invulling van je geloof en de standpunten die je inneemt? Welke plaats neemt de Bijbel daarbij in en hoe ‘werkt’ dat dan?

Boeiende vragen waar niet zomaar het laatste woord over is gezegd. Daarom staan we in de dienst van zondag nog een keer stil bij de Bijbel en hoe we daar mee omgaan in ons geloof en leven. We lezen daarover psalm 19 en  Hebreeën 4: 12: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.”
Na de dienst liggen bij de koffie vragen op tafel om, als je dat wilt, verder in gesprek te gaan. Ik hoop je te ontmoeten in de dienst en wens je hoe dan ook vrede en alle goeds.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.