Kerkdienst Zondag 16 juni

Een aantal weken geleden stonden we samen stil bij het thema ‘gezegend om tot zegen te zijn’. We legden wat Bijbelse lijnen vanaf de roeping van Abraham tot de komst van Jezus Christus en werden uitgedaagd om onze rijkdom te delen. Inmiddels is het Pinksteren geweest. Een explosie van vreugde, waaruit de kerk ontstond.

Meer lezen “Kerkdienst Zondag 16 juni”

Studiereis Oeganda

Studiereis Oeganda Komende week ben ik op uitnodiging van Tear op studiereis in Oeganda. Samen met o.a. NK-er Dorina Nauta (ook medewerker bij Tear) en nog acht andere mensen die betrokken zijn bij kerken / christelijke organisaties gaan we op bezoek bij een aantal kerken in Oeganda.

Volgens Tear zijn er belangrijke lessen te leren van de manier waarop deze kerken betrokken zijn op de samenleving. Ik zal m’n ogen en oren goed open houden en hoop geïnspireerd e.e.a. terug te kunnen koppelen naar onze Utrechtse context.

Via facebook zal ik iets delen van de reis (dus wordt graag mijn vriend;-), of  volg ons (voorgangersreis) voor blogs/ filmpjes die we gedurende de reis zullen plaatsen.

NK wijklunch Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt e.o.

Eerder is bericht uitgegaan dat op 16 juni een NK wijklunch voor Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt e.o. gehouden zou worden in de kerk.

Het blijkt nu dat 16 juni een populaire datum is waardoor uiteindelijk weinig mensen kunnen. We hebben besloten de wijklunch te verplaatsen naar een zondag in oktober, over de exacte datum zullen we nog bericht laten uitgaan. We hopen jullie dan te zien!

Familie de Vries-Mulder neemt afscheid van de Nieuwe Kerk

Lieve mensen, 

Ruim 14 jaar geleden kwam ik vanuit Maastricht in Utrecht wonen en vond ik al snel een plekje in de Nieuwe Kerk.
Sámen Gemeente zijn, jong en oud in contact met Jezus brengen en Hem eren. Dat sprak me aan en ik heb hier veel mooie dingen in mogen meemaken.

Meer lezen “Familie de Vries-Mulder neemt afscheid van de Nieuwe Kerk”

Bid mee voor onze kerk

Elke laatste zondag van de maand is er gemeentegebed. Dan kun je mee bidden voor onze kerk. We bidden op zondagochtend van 9.00 uur tot 9.45u. in het hok van Cock (het kleine kamertje achter in de kerkzaal).
De volgende keer is op zondag 30 juni. Van harte welkom!
Voor vragen: Jaap en Nancy Breekveldt

In het hok van Cock (het kleine kamertje achter in de kerkzaal). De volgende keer is op zondag 30 juni. Van harte welkom!
Voor vragen: Jaap en Nancy Breekveldt

Schuldhulpmaatje zoekt enthousiaste vrijwilligers!

Bij SchuldHulpMaatje Utrecht werken vrijwilligers die mensen met financiële problemen bijstaan als maatje. In Utrecht zijn naar schatting 35.000 huishoudens met schulden of problematische betalingsachterstanden.

Mensen lopen niet te koop met deze problemen. Vaak is er sprake van een enorme stress en kunnen mensen in sociaal isolement raken.
Momenteel zijn circa 70 maatjes actief bij hulpvragers. Het liefst helpen we preventief, maar soms zullen we mensen die al in een schuld-saneringstraject zitten bijstaan om door die moeilijke periode in hun leven heen te komen.

Ook kan het voorkomen dat we juist mensen bijstaan die al uit de schulden zijn, maar nog wel hulp kunnen gebruiken om duurzaam uit de schulden te blijven. De maatjes zijn verdeeld over teams (ca. 12 maatjes). Voor de teams zoeken we vrijwillige teamleiders. Ben jij 1-2u per week beschikbaar voor vragen van maatjes?

Vind je het leuk om 3 keer per jaar een intervisiebijeenkomst te organiseren voor de maatjes om ervaringen uit te wisselen? Dan zoeken we jou! Natuurlijk krijg je vooraf een training en is er een centrale coördinator bij wie je terecht kan voor vragen. Ben je geïnteresseerd? Mail Michiel Kersemaekers of bezoek goto:https://schuldhulpmaatje.nl/