Zondag koffiedrinken na de dienst (via Zoom)

Ook na de dienst van 21 juni ben je weer uitgenodigd om koffie te drinken…maar dan wel via zoom. In het kerkgebouw mag dat helaas nog niet, maar via internet kan het wel. Een goede gelegenheid om bekenden te spreken (en te zien!), maar ook om nieuwe mensen te leren kennen. En ben je net nieuw in de Nieuwe Kerk, dan is dit ook een leuke manier om Nieuwe Kerkers te leren kennen!

Hoe werkt het? Zondagmorgen krijg je de link voor de Zoom meeting in de Nieuw Kerk Zijn app, en de link staat dan ook op de website bij de gegevens van de online kerkdienst. Als je wil meedoen, klik dan zondagmorgen op deze link (je hoeft je dus niet voor zondag aan te melden voor het koffiedrinken). De inloop is tussen 11.15 en 11.30 en om 11.30 worden dan de groepjes ingedeeld per 4, omdat koffiedrinken online met een grote groep niet zo handig is. Dus zorg dat je om 11.30 zeker in de Zoom meeting bent. Verder is het dan aan jullie waarover en hoe lang je praat, net zoals in het echt in de kerk.

Tot zondag bij de digitale koffie!

Bevestiging nieuwe ouderlingen en diakenen

Op zondag 28 juni worden nieuwe ouderlingen en diakenen bevestigd. We zijn blij dat er weer een aantal gemeenteleden bereid is gevonden om als ouderling of diaken onze gemeente te dienen. Het gaat om de volgende gemeenteleden:

Als ouderling: Martijn Kwant, Niels Verweij, Dianne Westerink en Esther Wiltink

Als diaken: Evert Driessen en Tim van der Zwan

Daarnaast zal Johan Lotterman worden herbevestigd als ouderling.

Eventuele bezwaren tegen deze bevestiging kunnen tot uiterlijk vrijdag 19 juni schriftelijk en met toelichting worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.

Oproep Toevlucht, vrijwillige inzet voor de zomermaanden!

Namens de diaconie graag onderstaande oproep van Toevlucht.

Als bewoners van de stad Utrecht nemen we samen maatregelen om besmetting met het coronavirus tegen te gaan. We zorgen goed voor elkaar en dat doen we ook bij Toevlucht!

Voor de zomermaanden zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers en daarom hebben we jouw inzet heel hard nodig.

Wat kun jij doen?
Toevlucht biedt opvang aan ongedocumenteerde mannen in onze stad. Dit doen we al zes jaar met inzet van vrijwilligers (zowel mannen, vrouwen, jong, oud, uit Utrecht of niet…)

Het is een rustige opvang, met een grote gezelligheid en verscheidenheid aan gasten, echt een wereldervaring. Je zorgt voor de toegang van de gasten, voor koffie / thee en gezelligheid en een luisterend oor. Je kunt tijdens de nachtdienst slapen in een eigen kamer.

In verband met de coronamaatregelen is Toevlucht sinds maart dit jaar niet alleen een nachtopvang, maar een 24-uursopvang. Daardoor zijn er nu drie verschillende tijden waarop je vrijwilliger kunt zijn:

  • Ochtenddienst: 8:00-14:00 uur
  • Middagdienst: 14:00-20:00 uur
  • Avond- en nachtdienst: 20:00-8:00 uur. (Je slaapt op een eigen kamer.)

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar info@toevluchtutrecht.nl. We stemmen dan samen af of en hoe je wat kunt betekenen voor Toevlucht.

IKJU (Interkerkelijk jeugdwerk Utrecht) zoekt nieuwe vrijwilligers voor de clubs!

Een goede clubleider kan goed met kinderen (en pubers) omgaan, is gezellig, is niet al te serieus maar kan wel overschakelen naar het serieuze werk, en houdt wel van een geintje of spelletje.’ – aldus een tiener van SolidPower 🙂 
Ben jij dat? Meld je aan via info@ikju.nl. Caroline Kos (jeugdwerker IKJU) hoort graag van je! www.ikju.nl 

Wil je graag iets voor tieners betekenen, maar op een andere manier dan club? Neem dan contact op met jeugd@nk-utrecht.nl en bespreek de mogelijkheden.

Meer weten? Bekijk het filmpje!

Mensen van Jezus: Rutger

“Het is misschien wel een roeping geweest, 7 jaar geleden. Ik was gestopt met 5 jaar diaconie en kort daarop kwam Toevlucht op mijn pad. Het opzetten van een nachtopvang voor ongedocumenteerde mannen. Het werd winter en deze mannen hadden geen onderdak. Ik was er verontwaardigd over, terwijl ik van nature niet snel boos word 🙂 Laatst las ik dat dit soort situaties een uiting zijn van geloof. Dat het geen toeval is. Op momenten dat je er bent, op die plek, met je gaven en capaciteiten. Dan valt ‘wat je kan doen’ samen met ‘wat nodig is te doen’. Gods uitdaging en opdracht aan ons komt dan dichtbij. Om voor de wereld een positief verschil te maken.

Meer lezen “Mensen van Jezus: Rutger”

Zondag koffiedrinken na de dienst (via Zoom)

Ook na de dienst van 14 juni ben je weer uitgenodigd om koffie te drinken…maar dan wel via zoom. Hierbij kort uitgelegd hoe dit verrassend handig werkt, en heel toegangkelijk is.

Het is tenslotte een fijne gelegenheid om bekenden te spreken (en te zien!), maar ook om nieuwe mensen te leren kennen. En ben je net nieuw in de Nieuwe Kerk, dan is dit op het moment de beste manier om Nieuwe Kerkers te leren kennen.

Hoe werkt het? Zondagmorgen krijg je de link voor de Zoom meeting in de Nieuw Kerk Zijn app, en de link staat dan ook op de website bij de gegevens van de online kerkdienst 

Als je wil meedoen, klik dan zondagmorgen op deze link (je hoeft je dus niet voor zondag aan te melden voor het koffiedrinken). De inloop is tussen 11.15 en 11.30 en om 11.30 worden dan de groepjes ingedeeld per 4, omdat koffiedrinken online met een grote groep niet zo handig is. Dus zorg dat je om 11.30 zeker in de Zoom meeting bent.  Verder is het dan aan jullie waarover en hoe lang je praat, net zoals in het echt in de kerk.  

Tot zondag bij de digitale koffie

Kerkdienst zondag 14 juni | van generatie tot generatie

Van generatie tot generatie is het thema van de dienst, die door de meeste mensen online beleefd zal worden, en door 30 mensen in de kerkzaal. Deze zondag komen ook de ouders en familie van Jesper en Sarah, de dopelingen.

We lezen de eerste zeven verzen van psalm 78. Een lied waarin het belang van het vertellen van geloofsverhalen duidelijk wordt gemaakt. Kinderen, en ook volwassenen, mogen leren dat de God van Israël betrouwbaar en betrokken is en ondanks menselijk dwalen en zwerven niet loslaat wat Zijn hand begon. Met de kinderen zingen we mee Wit zwart rood en geel. Een passend liedje nu we ons pijnlijk bewust worden hoezeer racisme nog steeds springlevend is.

Na de dienst is er weer ‘koffiedrinken via zoom’, wat een hele leuke vervanging blijkt van het live koffiedrinken in de kerk. 
Fijn dat je dit leest en dat je zo aangehaakt blijft bij de gemeente en bij de (deels online) diensten.

Als we voor jou persoonlijk van betekenis kunnen zijn, dan is daar natuurlijk alle ruimte voor. Mail ons. Ook als je ideeën hebt hoe het anders, wellicht beter kan, laat het weten. Misschien tot zondag.

Vrede en alle goeds,
Lydia

Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans

Zondag vieren we een wat onbekender feest in het kerkelijk jaar, namelijk Zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid/drievuldigheid. Dit feest sluit de zelfopenbaring van God de drie-enige af. De Vader als schepper en onderhouder, de Zoon in zijn komst naar de wereld en de Geest uitgestort in mensenharten. We geloven in een God die zichzelf geeft. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 7 juni | De Goddelijke dans”