De Nieuwe Kerk waakt voor het klimaat in de nacht van 4 op 5 juli!

In de nacht van zondag 4 op maandag 5 juli waakt de Nieuwe Kerk voor het klimaat! Doe jij mee? Je hebt er wellicht iets over gelezen; tijdens de gehele formatieperiode houden de klimaatwakers (deklimaatwakers.nl) de wacht voor een leefbare planeet. Duurzaamheid en goede zorg voor de schepping zijn voor de Nieuwe Kerk belangrijke thema’s en daarom doen wij mee aan dit initiatief.

Meer lezen “De Nieuwe Kerk waakt voor het klimaat in de nacht van 4 op 5 juli!”

Kerkdiensten 4 juli

Locatie Wilhelminapark |
Als God je opvoedt

Meer dan een jaar lang zijn we al in de ban van het coronavirus. Hoe kijk jij terug? Wat heb je geleerd? Zo op de drempel naar een nieuwe tijd – althans, dat lijkt het te worden, – is een mooi moment om terug te kijken en te wegen. Misschien ben jij daar nog helemaal niet aan toe. Er is gewoon teveel gebeurt, je bent aan het overleven, of vooral druk met andere vragen. Toch deze zondag een poging om terug te kijken en vooruit te kijken.

Terugkijken, dat doen we nav een toespraak van Mozes in Deuteronomium 8. Hij beschrijft daarin de woestijntijd als een tijd waarin God zich als een Vader over zijn volk ontfermde. De dingen die gebeurden waren daarin lessen voor het leven. God neemt de tijd om het vertrouwen van zijn volk te winnen en te laten hechten aan Hem.De vraag is in hoeverre het volk die lessen echt ter harte heeft genomen, juist nu ze op het punt staan het beloofde land in te gaan. Hoe voorkom je dat je direct weer overgaat tot de orde van de dag – de welvaart consumeert en terug stapt in de ratrace van voor-corona? Kan het ook anders?

In deze dienst dopen we Imme Christina Winande, dochter van Tim en Anna van der Zwan-Jochemsen. Een dochtertje, geboren zijn in een jaar wat we nooit zullen vergeten. Hoe zal dat doorwerken in haar leven, in de levens van de kinderen van de gemeente?We vieren dat God trouw is in elke tijd weer, en hernieuwen met elkaar onze doop – zonder Christus is er geen leven. Met Hem zijn we gestorven en opgestaan.NB. deze preek heb ik eerder gehouden in Wittevrouwen onder de titel ‘leren in crisistijd’.

Dirk

Locatie witte vrouwen |
Gods weg gaan

Oranje werd uitgeschakeld. De oranjeversiering weggehaald. Maar gelukkig hebben wij Max Verstappen en Mathieu van der Poel nog. Wat voor ons qua voetbal overblijft is het EK-lied, gemaakt door de Nederlandse DJ Martin Garrix en bewerkt en gezongen door Bono. Het is een hoopvol lied, ook voor verliezers: ‘We are the people of the open hand’. Niet langer vasthouden aan wat je zelf hebt bedacht. 

Wat kun je veel dingen bedenken voor je leven en de toekomst. Met hoeveel nauwkeurig ingevulde verwachtingen kun je leven met God. Maar wat als het anders gaat en veel je uit handen is geslagen. In de dienst lezen we Psalm 77, waar Asaf bij God komt met vragen en geschreeuw en uiteindelijk de ontdekking doet: uw weg is een heilige weg. Over open handen gesproken. 

GertPaul, Ellen en hun kinderen zullen deze week in de dienst in Wittevrouwen zijn (de dienst is nagenoeg dezelfde als vorige week in NK Wilhelminapark). We horen de lezing in het Noors en al een korte introductie op de presentatie, die zij na de dienst zullen geven. Misschien is het al lang geleden dat je er live bij was in de kerk, dus dan is het wel weer een hele stap om te komen. Weet dat je van harte welkom bent om er bij te zijn, live zou mooi zijn, maar ook online. Ik wens je hoe dan ook vrede en alle goeds.

Lydia