kerkbalans 2023

Actie Kerkbalans 2023: Geef je ook?

Volgende week zullen alle gemeenteleden de brief voor de Actie Kerkbalans ontvangen via de post en/of de mail. Een belangrijk deel van de opbrengsten voor de kerk bestaat uit de inkomsten van de Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie waar we van je vragen om voor komend jaar een financiële toezegging aan de Nieuwe Kerk te doen.

In 2022 was in beide locaties van de Nieuwe Kerk zichtbaar dat steeds meer mensen de kerkdiensten bezoeken. Deze groei is een grote zegen! Het moment is dan ook aangebroken dat een derde predikant noodzakelijk wordt. In 2023 wil de kerkenraad een derde predikant gaan werven om het team van predikanten en kerkelijk werkers te versterken. Verder brengen de stijgende prijzen voor de kerk extra kosten met zich mee.

De wens om een derde predikant te beroepen en de stijgende kosten maken het dit jaar noodzakelijk om meer inkomsten te genereren uit de Actie Kerkbalans. Per volwassen gemeentelid is dit jaar 75 euro per modaal inkomen per maand nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. We begrijpen dat de kosten voor iedereen stijgen en hebben er alle begrip voor als dit niet haalbaar is. Geef vooral naar draagkracht.

In het bijzonder willen we dit jaar een beroep doen op de gemeenteleden die nog niet bijdragen aan de Actie Kerkbalans. De kerk krijgt geen subsidie en moet zelf alle kosten kunnen dekken. De Actie Kerkbalans hier een belangrijke basis voor. Geef je nog niet dan willen we je vragen om dit te overwegen. Alle bijdragen zijn hard nodig en welkom!

Mocht je, je gift willen toezeggen of willen verhogen, of wil je meer informatie over de financiën van de Nieuwe Kerk, kijk dan op de website van de Nieuwe Kerk.

In de kerkdienst van aanstaande zondag zal er ook aandacht zijn voor de Actie Kerkbalans 2023.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Wat je ook interessant zou vinden