Actie Kerkbalans: geef je ook?

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat ook voor de Nieuwe Kerk een nieuw begrotingsjaar start. De Nieuwe Kerk groeit en daar zijn we erg dankbaar voor. Er zijn dan ook meer activiteiten en we hebben inmiddels weer een tweede predikant kunnen aannemen. Iedereen zal begrijpen dat de kosten hierdoor ook stijgen. Samen zullen we moeten zorgen voor voldoende inkomsten, want circa driekwart van de inkomsten van de Nieuwe Kerk komt bij haar leden vandaan. We zullen in 2018 dan ook weer iets meer geld moeten ophalen om de begroting dekkend te krijgen.

Geen wijkfolder, maar een infographic

Deze week zal ieder lid een brief van de PGU ontvangen voor de Actie Kerkbalans (AKB). Leden die vorig jaar digitaal toegezegd hebben, zullen ook een e-mail ontvangen. In het verleden kregen we opmerkingen over de het vele papierwerk dat werd meegestuurd met de AKB-envelop vanuit de PGU. We hebben dit jaar dan ook enkele zaken achterwege gelaten, zodat we de papierwinkel verminderen. Zo is er geen wijkfolder meer, maar is deze vervangen voor een overzichtelijke infographic. Ook is de infographic omgezet in een animatie, waarin alles over de financien van de Nieuwe Kerk wordt uitgelegd:

Wat zal ik geven?

Veel leden vragen zich jaarlijks af wat een goed bedrag is om te geven. Per volwassen Nieuwe Kerk-lid is dit jaar 65 euro per maand nodig om de begroting rond te krijgen. Deze 65 euro is het richtbedrag voor iemand met een modaal inkomen. Er zullen leden zijn die minder geven, maar ook die meer zullen willen geven dan dit richtbedrag. Ieder lid kan daarom zelf zijn/haar bijdrage bepalen naar draagkracht en vermogen.

Financieel gezond zijn is groeien

De Nieuwe Kerk is een sinds enige jaren een financieel gezonde kerk. We willen graaf verdere financiele groei laten zien, zodat we verder kunnen bouwen aan de opbouw van de gemeente. Wij hopen dan ook dat je de Nieuwe Kerk een warm hart toedraagt en de gemeente en haar activiteiten (opnieuw) financieel wilt ondersteunen.

Meer informatie over de Actie Kerkbalans is de te vinden op de pagina over Giften. Hier vind je ook de linkjes naar de website van de PGU om digitaal je bijdrage toe te zeggen.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Edvard Hendriksen

Edvard houdt zich als kerkrentmeester bezig met fondsenwerving voor de Nieuwe Kerk