Actie Kerkbalans

In de komende dagen zal bij alle gemeenteleden de jaarlijkse brief voor de Actie Kerkbalans op de mat vallen. In 2019 hebben we als gemeente de begroting gehaald qua inkomsten en kregen we er opnieuw een groot aantal nieuwe gevende leden bij. Als kerkrentmeesters zijn we iedereen dankbaar voor zijn/haar bijdrage. In 2020 hopen we deze groei in inkomsten door te zetten, zodat we onder meer een goede basis kunnen leggen voor de groeiplannen van de Nieuwe Kerk. 

Mocht u nog niet bijdragen aan de Nieuwe Kerk, zou u hier dan over na willen denken?
Per volwassen gemeentelid is dit jaar circa 65 euro per maand nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Mocht u uw gift willen toezeggen of verhogen, of wilt u meer informatie over de financiën van de Nieuwe Kerk, kijk dan op de website van de Nieuwe Kerk: https://nk-utrecht.nl/giften/ 

In de dienst van komende zondag zal er ook aandacht zijn voor de Aktie Kerkbalans.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Edvard Hendriksen

Edvard houdt zich als kerkrentmeester bezig met fondsenwerving voor de Nieuwe Kerk