Adventscollecte voor naschools programma Roemeense zigeunerkinderen

Armoede, alcoholisme, verwaarlozing, gebroken gezinnen, het is de dagelijkse realiteit waar de kinderen van de Romagemeenschap in het dorpje Boiu in Transsylvanië mee geconfronteerd worden. Kinderen groeien op zonder kans op een goede baan, om de armoede te ontgroeien, waardoor ook weinig hoop is voor de volgende generatie. Mensen weten niet meer hoe ze liefdevol en respectvol met elkaar om kunnen gaan.

De stichting Fundatia Maranatha Romale biedt kinderen hoop en geloof en werkt zo aan een betere toekomst. We collecteren ervoor tijdens de adventsperiode.


De situatie
In 2015 hebben Cristina en Stelică de stichting Fundatia Maranatha Romale opgericht. Één van de doelen die zij nastreven, is het bijdragen aan het succesvol volgen van onderwijs voor alle kinderen in het dorpje Boiu. De cijfers liegen er niet om: in het schooljaar 2015-2016 waren er 134 kinderen in de leerplichtige leeftijd. 47 kinderen haalden het schooljaar niet, omdat ze niet meer naar school gingen of vanwege lage cijfers. Slechts één kind heeft het 8e schooljaar (vergelijkbaar met de middelbare school) gehaald en heeft zich ingeschreven voor vervolgonderwijs.

Het naschoolse programma
Wat biedt het naschoolse programma? In september 2016 is de stichting Maranatha Romale gestart met het naschoolse programma. Hier worden kinderen liefdevol ontvangen en komen zij in aanraking met God. Daarnaast bieden ze huiswerkbegeleiding en stimuleren ze de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en leren ze de kinderen leren. Er wordt ook een maaltijd geserveerd.

Hulp aan kinderen
Op dit moment worden er 40 kinderen van allerlei leeftijden opgevangen na schooltijd in het kerkgebouw, dat hier helemaal voor ingericht is. De kinderen komen 3 dagen per week gedurende 4 uur naar het naschoolse programma. Elke week is de opvang één dag extra open om alle Roma-kinderen te ontvangen en hen kennis te laten maken met Gods liefde. De kinderen die naar het programma komen, hebben zo’n grote ontwikkelingsachterstand dat zij zonder hulp niet succesvol deel kunnen nemen aan het onderwijs. Daarnaast worden er ook kinderen opgevangen die de potentie hebben om het ver te schoppen in het onderwijs, maar dit niet dreigen te bereiken omdat zij niet voldoende gesteund kunnen worden door hun ouders.

Wat is er van ons nodig?
Om het naschoolse programma draaiende te houden, is er €1500 per maand nodig. Hiermee worden de volgende kosten betaald:
– 3 stafleden
– maaltijden
– puzzels, papier, potloden en ander educatief materiaal
– hout voor de kachel in de koude maanden

Helaas zijn er niet genoeg fondsen om de kinderen ook in 2018 te ontvangen in de naschoolse opvang. Op dit moment is er €300 per maand toegezegd. Daarom collecteren we dit jaar in de adventstijd voor dit naschoolse programma, zodat ook deze kinderen de rest van het schooljaar naar de opvang kunnen komen!

Lees volgende week het verhaal van Darius, die dankzij het naschoolse programma de kans krijgt om het maximale uit het onderwijs te halen.

Wilt u niet alleen tijdens advent, maar op structurele basis het naschoolse programma steunen? U kunt dan een (maandelijkse) bijdrage overmaken naar:
Fundatia Maranatha Romale, IBAN: RO79BTRLEURCRT0348923601, o.v.v. after school program.
(Als u het geld wilt aftrekken van de belasting, kunt u het geld overmaken naar Stichting Netwerk Roemenië (ANBI-organisatie); het geld wordt dan vertraagd overgemaakt naar de stichting Maranatha Romale: NL63 RABO 0122 1231 82 o.v.v. Fundatia Maranatha Romale after school program.)

Wat je ook interessant zou vinden