Adventscollecte: welk verschil maakt het naschools programma voor de Roemeense kinderen?

Kinderen uit de Romagemeenschap in het dorpje Boiu in Transsylvanië groeien op te midden van armoede, alcoholisme, verwaarlozing en gebroken gezinnen. De stichting Fundatia Maranatha Romale biedt de volgende generatie hoop via een naschools programma. We collecteren ervoor tijdens de adventsperiode. Hoe werkt het programma? Deze week het verhaal van Darius.

Darius is een slimme jongen en hij heeft toekomstdromen. Darius komt uit een gezin van vier. Alleen zijn vader heeft een baan en hij heeft moeite om voldoende geld binnen te krijgen om in de basisbehoeftes te vervullen. Darius’ ouders kunnen hem niet ondersteunen in zijn schoolwerk, omdat ze niet weten hoe ze dit moeten doen.

Hij wordt met het maken van zijn huiswerk gelukkig geholpen via het naschoolse programma van de stichting Fundatia Maranatha Romale. Darius zit nu in de vierde klas, het laatste jaar van de basisschool in Roemenië en veel Romakinderen verlaten hierna de school. Dankzij het naschoolse programma is Darius nu één van de beste leerlingen in zijn klas en kan hij groots blijven dromen!

Als Darius klaar is met zijn huiswerk, helpt hij vaak de andere kinderen met lezen en leren. Darius vertelt: “Ik kom graag om te leren schrijven en om te spelen. Door hier te komen heb ik geleerd hoe ik beter kan leren en hogere cijfers kan halen.”

Over de stichting
In 2015 hebben Cristina en Stelică de stichting Fundatia Maranatha Romale opgericht. Één van de doelen die zij nastreven, is het bijdragen aan het succesvol volgen van onderwijs voor alle kinderen in het dorpje Boiu. Op dit moment vallen er nog veel kinderen uit in het onderwijs. Door schaamte en moedeloosheid lukt het hen niet om naar school te blijven komen. Sommige kinderen lukt het niet om goede cijfers te halen: ze zijn onvoldoende ontwikkeld om mee te kunnen komen in het onderwijs of hebben extra steun en uitleg nodig. Ondersteuning die hun laaggeschoolde ouders niet
kunnen bieden.

Het naschoolse programma
In september 2016 is de stichting Maranatha Romale gestart met het naschoolse programma. Hier bieden ze huiswerkbegeleiding en stimuleren ze de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en leren ze de kinderen leren. De kinderen worden liefdevol ontvangen en ook komen zij in aanraking met God. Daarnaast wordt een maaltijd geserveerd.

Lees meer over de stichting, over hoeveel kinderen er worden geholpen en wat er nodig is

Lees volgende week het verhaal van Ionela, die dankzij het naschoolse programma de kans krijgt om niet alleen mee te komen in het onderwijs, maar zich ook op sociaal-emotioneel ontwikkelt.
Wilt u niet alleen tijdens advent, maar op structurele basis het naschoolse programma steunen? U kunt dan een (maandelijkse) bijdrage overmaken naar:
Fundatia Maranatha Romale, IBAN: RO79BTRLEURCRT0348923601, o.v.v. after school program.    
(Als u het geld wilt aftrekken van de belasting, kunt u het geld overmaken naar Stichting Netwerk Roemenië (ANBI-organisatie); het geld wordt dan vertraagd overgemaakt naar de stichting Maranatha Romale: NL63 RABO 0122 1231 82 o.v.v. Fundatia Maranatha Romale after school program.)

Wat je ook interessant zou vinden