Aktie Kerk Balans 2022 – Geef vandaag voor de kerk van morgen

Via de Aktie Kerk Balans (AKB) dragen velen van jullie financieel bij aan het bouwen van de Nieuwe Kerk van morgen. De AKB is een jaarlijks terugkerende actie waar we als Nieuwe Kerk vragen om een financiële toezegging voor 2022. In het afgelopen jaar groeide het aantal gevende leden en de toegezegde bijdrage opnieuw. We zijn als kerkrentmeesters dankbaar voor deze mooie ontwikkeling.

Voor 2022 hopen we deze groei door te kunnen zetten. Alle gemeenteleden ontvangen de jaarlijkse AKB brief. Stuur deze ingevuld retour of kijk op de website van de Nieuwe Kerk voor meer informatie 

Wat je ook interessant zou vinden