Algemene Kerkenraad: verkozen voorzitter en secretaris College van Kerkrentmeesters

Hierbij een bericht vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht:
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Algemene Kerkenraad dhr. Theo van Stuijvenberg en dhr. Teunis van Kooten verkozen heeft tot respectievelijk voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters met ingang van 1 januari 2021.

Mochten er bezwaren zijn tegen de benoemingen van één van beide heren dan kunt u tot en met maandag 19 oktober 2020 uw bezwaar indienen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, dhr. B. Luttikhuis, via e-mail: scribaak@kerkindestad.eu

Hartelijke groeten, 

Bernard Luttikhuis
scriba Algemene Kerkenraad 

Wat je ook interessant zou vinden