Alvast opgeven voor belijdeniscatechese

Na de zomer start weer een nieuwe kring, waarin we samen optrekken ter voorbereiding op het belijden van je geloof. Leren met je hoofd en met je hart wat het betekent om ja te zeggen tegen leven met God.

Het is de bedoeling om een seizoen lang met elkaar in gesprek te gaan over essentiële onderwerpen in het geloof. We gaan er samen over nadenken wat het betekent om publiekelijk uit te spreken dat je met God wilt leven, ook als je nog lang niet alles van Hem begrijpt. Wat het betekent om te belijden dat je Jezus wilt volgen, ook als je nog lang niet alle consequenties kunt overzien. Wat het betekent dat je de Heilige Geest ruimte geeft om je leven te vervullen en leiden, ook als je nog heel veel vragen hebt over wie de Heilige Geest is, wat en hoe ‘het werkt’.

Als je over deze en andere onderwerpen gericht en diepgaand in gesprek wilt gaan, dan zou deze kring heel goed voor jou kunnen zijn. De kring is ook bedoeld voor hen die gedoopt willen worden op grond van hun geloof. Er is geen leeftijdsgrens om mee te doen: je bent niet snel te jong, niet te oud.

Je hoeft (nog) geen lid van de gemeente te zijn om aan de catechesegroep deel te nemen. Heb je zin om mee te doen? Dan kun je dat alvast laten weten via ons predikant Lydia Kansen

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.