Ambtsdragers stellen zich voor

Nieuwe ambtsdragers

Komende zondag 7 maart vindt de bevestigingsdienst van de de volgende ambtsdragers plaats:

  • Diaken individuele hulpverlening – Anne-Wil Urbach
  • Diaken lokaal – Arjan de Vries
  • Diaken jeugd – Nilco van der Steege
  • Ouderling pastoraat (coordinator) –  Martine Uyterlinde
  • Ouderling relaties – Jolanda Prins en Tjeerd Schuitemaker 
  • Ouderling Kerkrentmeester voorzitter – Ewoud van de Kolk  
  • Ouderling gebed – Nancy Breekveldt  (herbevestiging)

We zijn heel blij en dankbaar dat zij deze taak op willen pakken, en stellen de nieuwe ouderlingen en diakenen via deze weg graag aan jullie voor Martine, Jolanda en Tjeerd.

Ouderling pastoraat (coordinator) – Martine Uyterlinde
Mijn naam is Martine Uyterlinde. Ik ben getrouwd met Peter Dekker en we hebben twee studerende kinderen van 20 en 22 jaar. Ik werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag als plaatsvervangend hoofd van de afdeling Klimaat, Lucht en Energie. We zijn in de eerste lockdown naar Utrecht verhuisd, dus we hebben nog niet veel mensen leren kennen. We hebben voor de Nieuwe Kerk gekozen vanwege het open en gastvrije karakter, en vanwege de kringen; belangrijke manier om naar elkaar om te zien in deze periode waarin we elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. Ook vind ik het een mooie stap om te kiezen voor twee locaties en zo op meer plekken in de stad aanwezig te zijn. In onze vorige gemeente was ik lid van het kernteam van een missionair project, een intense en bijzondere periode waarin we zochten naar Gods leiding en ook zegen mochten ervaren. Daarom wil ik hier ook graag weer actief worden en bouwen aan de geloofsgemeenschap. Ik verheug me erop om de gemeente beter te leren kennen!

Ouderling relaties – Jolanda Prins en Tjeerd Schuitemaker
Wij zijn Tjeerd en Jolanda. We zitten allebei in het onderwijs, Tjeerd is wiskundedocent en Jolanda is na verschillende banen van wetenschap tot beleid vorig jaar als biologiedocent in het onderwijs terecht gekomen. Tijdens en na onze studietijd zijn wij vanuit Twente naar Utrecht gekomen en we zijn niet meer vertrokken. In die tijd (rond 2008) raakten we ook betrokken bij de Nieuwe Kerk. We zijn er getrouwd en onze dochters (Evi en Saar van 9 en 4 jaar) zijn er gedoopt. We hebben er veel mee gemaakt, we voelden ons door de gemeente gedragen op momenten dat het moeilijk was en we hebben er samen met de gemeente mooie momenten mogen delen. We hebben de intense goedheid van God steeds beter leren kennen en verlangen ernaar om hier steeds meer vanuit te leven. Nu komt het ambt van ouderling relaties op ons pad. Wij willen hierin graag iets betekenen voor de gemeente en gaan graag in alle kwetsbaarheid het gesprek aan om zo elkaar te kunnen bemoedigen en op te bouwen.

Wat je ook interessant zou vinden