Kerkdienst volgende week 4 oktober

Op zondag 4 oktober zal op bescheiden wijze aandacht worden gegeven aan het feit dat ik op 24 september 1995 voor het eerst bevestigd werd als predikant in de Hervormde gemeente te Haamstede. Bescheiden aandacht, vooral vanwege het Corona-virus, waardoor geen genodigden uit vorige gemeenten aanwezig zullen zijn. Het is ongastvrij om mensen een lange reis te laten maken, terwijl je weet dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten gering zijn. 

Meer lezen “Kerkdienst volgende week 4 oktober”

Kerkdienst zondag 13 september | Thema: Stadsvernieuwing

Zondag lezen we een gedeelte, waarin de tekst staat die op dit moment de meest geciteerde Bijbeltekst is: Jeremia 29: 1, 4 -14. En toch ontdekte ik hoeveel verrassends dit gedeelte te vertellen heeft over ons leven als christen en de impact die het geloof heeft op het gewone leven hier en nu. Thema van de dienst is Stadsvernieuwing. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 13 september | Thema: Stadsvernieuwing”

Retraite avonden

Woensdag 30 september gaan we van start met een serie maandelijkse retraite-avonden. Hoeveel impact zo’n tijd van retraite kan hebben blijkt elke keer weer uit de getuigenissen van deelnemers aan de retraite weekenden. Je wordt voor even helemaal stil gezet en dat heeft uitwerking! Aanvankelijk zou de start op 12 maart zijn, maar toen werd de lockdown afgekondigd en ging de avond niet door. 

Meer lezen “Retraite avonden”

Thema startzondag | 6 September, Het goede leven

Wat zou een paparazzi zien als hij vanuit de bosjes aan de rand van je leven op de uitkijk ligt? Het thema van de dienst is Het goede leven. Een thema dat veel vragen oproept en waar je nog alle kanten mee op kunt, maar waarbij we ons laten inspireren door de woorden uit psalm 111:  The good life begins in the fear of God.

Meer lezen “Thema startzondag | 6 September, Het goede leven”

Kerkdienst zondag 5 juli | Heilig leven

Misschien was je er net aan gewend: online kerkdiensten. Je maakt de dienst mee, terwijl je alleen of met je huisgenoten achter een beeldscherm zit. In het begin was het een beetje onwennig, maar zoals onze gewezen nationale wijsgeer Cruijff zei: “elk nadeel heb zijn voordeel.” Met koffie op de bank, in je pyjama nog in bed of keurig aangekleed met zijn allen ‘net echt’, iedereen kon haar/zijn eigen vorm van kerkgang kiezen. 

Meer lezen “Kerkdienst zondag 5 juli | Heilig leven”

Bericht van overlijden

Op 12 juni is Abel, zoon van Maartje en Kees, na een zwangerschap van 21 weken geboren en overleden. Hoe verdrietig is het om afscheid te moeten nemen van je kind, nog voordat je hem hebt leren kennen. 

Afgelopen woensdag hebben we in besloten kring stil gestaan bij het geloof dat Abel gekend en geliefd is door God, zijn Schepper en dat we hem in dat vertrouwen mogen loslaten. In de korte dienst voorafgaande aan zijn begrafenis lazen we uit psalm 23: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed”  en we luisterden naar het lied van Sela: 

In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop.  

Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet. 

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.    
           Niemand anders, U
alleen,leidt ons door dit leven heen.  

Laten we meeleven met Kees en Maartje (zie adresgegevens in de NK-app bij Berichten uit de gemeente) en voor hen bidden, als gaandeweg het gemis meer en meer door zal dringen.  

Kerkdienst zondag 14 juni | van generatie tot generatie

Van generatie tot generatie is het thema van de dienst, die door de meeste mensen online beleefd zal worden, en door 30 mensen in de kerkzaal. Deze zondag komen ook de ouders en familie van Jesper en Sarah, de dopelingen.

We lezen de eerste zeven verzen van psalm 78. Een lied waarin het belang van het vertellen van geloofsverhalen duidelijk wordt gemaakt. Kinderen, en ook volwassenen, mogen leren dat de God van Israël betrouwbaar en betrokken is en ondanks menselijk dwalen en zwerven niet loslaat wat Zijn hand begon. Met de kinderen zingen we mee Wit zwart rood en geel. Een passend liedje nu we ons pijnlijk bewust worden hoezeer racisme nog steeds springlevend is.

Na de dienst is er weer ‘koffiedrinken via zoom’, wat een hele leuke vervanging blijkt van het live koffiedrinken in de kerk. 
Fijn dat je dit leest en dat je zo aangehaakt blijft bij de gemeente en bij de (deels online) diensten.

Als we voor jou persoonlijk van betekenis kunnen zijn, dan is daar natuurlijk alle ruimte voor. Mail ons. Ook als je ideeën hebt hoe het anders, wellicht beter kan, laat het weten. Misschien tot zondag.

Vrede en alle goeds,
Lydia