Belijdeniscatechese 20 – 21

Publiekelijk uitspreken dat je met God wilt leven, ook als je nog lang niet alles van Hem begrijpt. Belijden dat je Jezus wilt volgen, ook als je nog lang niet alle consequenties kunt overzien.

De Heilige Geest ruimte geven om je leven te vervullen en leiden, ook als je nog heel veel vragen hebt over wie de Heilige Geest is, wat en hoe ‘het werkt’.

Na de zomer start een nieuwe kring, waarin we samen optrekken ter voorbereiding op het belijden van je geloof. Leren met je hoofd en met je hart wat het betekent om ja te zeggen tegen leven met God. We gaan een seizoen lang met elkaar in gesprek over essentiële geloofs onderwerpen. Als je over deze en andere onderwerpen gericht en diepgaand in gesprek wilt gaan, dan zou deze kring heel goed voor jou kunnen zijn. Het betekent niet automatisch dat je uiteindelijk echt belijdenis gaat doen. 

De kring is ook bedoeld voor hen die gedoopt willen worden op grond van hun geloof. Er is geen leeftijdsgrens om mee te doen: je bent niet snel te jong, niet te oud. Je hoeft (nog) geen lid van de gemeente te zijn om aan de catechesegroep deel te nemen.

Meer en concrete informatie volgt na de zomervakanties. Heb je zin om mee te doen? Dan kun je je opgeven via: lydiakansen@nk-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.