Belijdenisdienst zondag

Zondag zal er opnieuw een feestelijke dienst zijn als vervolg op de viering van met Pinksteren, toen 8 mensen hun getuigenis gaven. In deze dienst zullen 7 andere geloofsleerlingen belijdenis van hun geloof afleggen. Dat zijn Annemijn, Coosje, Cynthia, Gijsbert, Lennart, Paulien en Teshale (kijk in de app voor de volledige namen).

In de dienst staan we stil bij een gebed van Paulus over wat de Heilige Geest bewerkt in de gelovige. “Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.” Daarnaast horen we hoe Paulus even verderop schrijft: “Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd.” (Efeze 3: 16-17 & 4: 30) 

Dat is wel heel bijzonder: wij kunnen als gelovige vervuld zijn van de Heilige Geest, maar dus ook de Heilige Geest verdrietig maken of uitdoven (1 Tess.5: 19). Beide hebben grote gevolgen voor ons geloof van dit moment en van ons leven lang. Het loont dus de moeite om te luisteren naar wat het Woord ons hierin te zeggen heeft. 

Weet je van harte welkom om er zondag bij te zijn, hoe dan ook: vrede en alle goeds

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.