Bevestiging diaken op 30 september

De kerkenraad is voornemens op zondag 30 september Annemieke Feddema-Rietberg te bevestigen in het ambt van diaken.

Bezwaren tegen de bevestiging kunnen tot vrijdag 21 september schriftelijk ingediend worden bij de scriba, Jantina de Vries (scriba@nk-utrecht.nl).

Tevens worden in deze dienst Jorie Vos, Jaap Breekveldt en Jantina de Vries herbevestigd en nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers.

Wat je ook interessant zou vinden