Bid mee in de week van gebed van 17-24 januari

Het thema van de week van gebed is “Blijf in Mijn liefde”, een mooi thema. We nodigen je uit voor 2 momenten om met elkaar te bidden; zaterdag 16 januari om 19 uur samen met andere kerken in Utrecht en woensdag 20 januari om 20.30 uur als gemeente van de Nieuwe Kerk.

Zaterdag 16 januari wordt er door de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken en Platform interculturele Kerken in Utrecht een gebedsmoment georganiseerd waar je via de livestream van de St. Rafaelkerk Overvecht aan mee kunt doen, start is om 19 uur. Mijn ervaring is dat het erg bemoedigend is om samen met andere kerken te bidden, ook voor de eenheid van de christenen.

Woensdag 20 januari willen we samen als gemeente online bidden. Aanmelding kan via gebed@nk-utrecht.nl, start om 20.30 uur. Je krijgt dan van te voren de link voor Zoom toegestuurd. Als je niet kunt bidden maar wel gebedspunten hebt, kun je die ook naar de mail sturen.

We hopen je te zien!

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Nancy Breekveldt (ouderling gebed)

Nancy Breekveldt is samen met haar man, Jaap Breekveldt, ouderling Gebed.