Kerkdienst op Eerste Paasdag

De steen is weg. Het graf is leeg. Jezus leeft! Van dat geweldige bericht zullen we zondag gaan zingen, onder meer met Opwekking 799 Jezus, Hij leeft.

Na de ingetogen vieringen in de Stille Week breekt het duister open en staan we op Paasmorgen stil bij de betekenis van dat ongekende bericht van de Opstanding voor Maria, Johannes, Petrus en al die mensen daarna tot op de dag van vandaag. Aan de hand van Johannes 20: 1-18 ontdekken we hoe je kunt kijken naar het gebeuren rond het graf en wat dat betekent voor ons leven vandaag. Wat het betekent om te mogen leven in Gods Licht, het thema waar ook de kinderen mee aan de slag gaan.

Je bent van harte uitgenodigd om het feest mee te komen vieren. Hoe dan ook wens ik je zegen, vrede en vreugde.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.