Kinderen en het Avondmaal (locatie Wittevrouwen)

Zondag 24 september vieren we het Avondmaal met elkaar. Voor kinderen vanaf groep 5 wordt geregeld dat zij daarbij aanwezig kunnen zijn. Groep 7 en 8 blijven deze zondag de hele dienst in de kerk. Groep 5 en 6 gaan, samen met de jongste groepen naar hun kinderdienst en zullen bij het aangaan van het Avondmaal terugkomen. De groepen 1-4 komen zoals gewoonlijk bij het laatste lied terug in de kerk. Bij vragen mail Corina.