Collecte Noodhulp na orkaan Idai in Zuidelijk Afrika

Op zondag 28 april 2019 is een extra collecte gehouden voor de noodhulp die nodig is na de verwoestingen van orkaan Idai in Mozambique. Deze collecte heeft een totaal van €1294,- opgebracht!

Vanwege de grote impact van de orkaan zal de Diaconie een extra €500,- bijdragen. Hiermee kunnen we voor €1794,- bijdragen! Mede namens TEAR wordt de gemeente hartelijk bedankt voor de giften.

Tear zal met het geld noodhulp verlenen in de getroffen gebieden via de lokale christelijke partners. TEAR probeert zoveel mogelijk mensen te helpen met:

  • schoon drinkwater en het herstel van watervoorzieningen
  • voorlichting op het gebied van water en hygiëne en hygiënemateriaal
  • dekens, jerrycans, kookgerei en keukengereedschap
  • preventieve maatregelen tegen seksueel geweld
  • groentezaden, zodat mensen op termijn hun eigen voedsel weer kunnen verbouwen

Meer informatie over de noodhulp die TEAR in Mozambique verricht, is hier te vinden. 

Wat je ook interessant zou vinden