Corona-maatregelen

Beste gemeenteleden,

Stapje voor stapje kunnen we ons gaan verheugen op een minder gesloten samenleving! Recent heeft de overheid besloten tot een aantal versoepelingen van de Corona maatregelen. De afgelopen dagen is er intensief overleg geweest binnen de kerkenraad over de vraag wat ons te doen staat nu er wat meer ruimte wordt geboden. Hierna een samenvatting van de keuzes die gemaakt zijn.

Dingen zijn natuurlijk met uiterste zorvuldigheid overwogen en bekeken. Als kerk ontvangen we sowieso veel input mbt regels en interpretaties van regels. De belangrijkste informatie komt van het interkerkelijk overleg met de overheid het CIO. Het PKN heeft een eigen protocol dat daarop gebaseerd is en daarnaast adviseert de PGU ons ook in het verlengde van dezelfde informatie. (Deze protocollen zijn overigens te vinden op de websites van het CIO en de PKN.)

Diensten
Per 9 mei zullen we de fysieke (MEER) diensten weer opstarten zowel in WV als in WP. We kiezen voor 9 mei zodat er voldoende voorbereidingstijd is om dit goed gecontroleerd te doen. Conform de regels, die zijn afgesproken met de overheid door het CIO, gaat de Nieuwe Kerk Wilhelminapark open voor maximaal 30 bezoekers. In de Nieuwe Kerk Wittevrouwen kunnen 55 personen deelnemen (dat omdat er meer dan 300 zitplaatsen zijn)

Reserveringssysteem
Reserveren voor een dienst kan via Billetto. Schroom niet om te reserveren voor de dienst, wees welkom! Echter, er is beperkt plek beschikbaar dus . Als je wilt afmelden voor een dienst kan je dit aangeven bij communicatie@nk-utrecht.nl.  

Kinder- en tienerwerk
Kinderwerk en Tienerwerk kan doorgaan conform de huidige manier binnen de regels die de overheid en de PKN daarvoor hebben opgesteld.

Overige bijeenkomsten
Alle overige vergaderingen en bijeenkomsten blijven online. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kerkenraadsvergadering.

Zingen
Zingen blijft beperkt tot de leden van de band of de zangers bij het orgel. 

Overig
Ook voor het overige werken we op dezelfde manier als voor de lockdown. Kortom, een dringend advies om bij verplaatsingen een, o.a. binnenkomst en vertrek, een mondkapje te dragen. Er is geen fysiek koffiedrinken na de dienst. 

We kunnen het ons goed voorstellen dat deze nieuwe maatregelen veel kan losmaken bij gemeenteleden. Heb je naar aanleiding hiervan vragen en/of opmerkingen? Mail gerust.

De Kerkenraad

Wat je ook interessant zou vinden