Dankjewel!

Heel bijzonder hoe de viering van mijn 25 jarig ambtsjubileum toch zo feestelijk is geworden, ondanks alle beperkingen.

De hartelijke woorden van Martijn, de mooie muziek van de muziekgroep, de organist, Berthy, Marion en Remco en de verrassingen waarmee ik ben verwend. Ons huis staat vol prachtige bossen bloemen en mooie cadeautjes. Ik kreeg kaarten, mails en berichtjes met persoonlijke woorden. 

Het begon zaterdag al bij de kerkenraadsdag, waar ik getrakteerd werd op taart bij de koffie, een filmpje met mooie woorden van alle kerkenraadsleden en een boek dat ik al langer graag weer wilde lezen: de Ilias en Odyssee van Homerus in een nieuwe vertaling. 

Al met al was het hartverwarmend en daarom heel, heel veel dank aan iedereen die mij op de een of andere manier heeft gefeliciteerd. En dan nu weer verder in deze wonderlijke en ingewikkelde tijd, waarin we samen zoeken naar de juiste woorden en daden om als gemeente van Jezus Christus een plaats van hoop en zegen te zijn.

Daarbij wens ik je vrede en alle goeds. Lydia

Dank voor alle mooie wensen.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.