De week van gebed

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan.

Dit jaar is het thema van de gebedsweek ‘Recht door zee’. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Hoe hij ons leidt, als kerken in Utrecht, willen we ontdekken. Daarvoor is de gebedsbijeenkomst op vrijdag 26 januari om 20:00 in het huis van gebed / YFC. Hier kun je allerlei christenen uit Utrecht ontmoeten en samen bidden en eenheid in Christus ervaren. De Nieuwe Kerk organiseert dit samen met de Rank, de Vineyard en de Majella Parochie. Andere kerken in Utrecht zijn ook uitgenodigd.

De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Locatie: Lessepstraat 76

Meer informatie bij Jaap Breekveldt of op facebook óf de website.

Wat je ook interessant zou vinden