Delen van je rijkdom in vier vragen

De afgelopen tijd heb ik vier keer gepreekt rondom het thema ‘delen van je rijkdom’. Graag vat ik e.e.a. nog een keer samen zo vlak voor mijn vakantie. Wellicht helpt het je om nog eens te kauwen op de dingen die gedeeld zijn. Vier keer delen van je rijkdom in vier vragen. Veel zegen daarmee!

  1. God wil zijn zegen kwijt en daarvoor gebruikt hij de kerk. Abraham werd geroepen om te gaan, werd gezegend om tot zegen te zijn. In het geloof in Jezus Christus delen we in die zegen (Galaten 3). Christenzijn en kerkzijn is dus altijd (ook) gericht op de ander. Opdat Gods koninkrijk zichtbaar wordt. (Zie de preekgedachten bij deze dienst – 2 juni). Hoe ben jij een zegen voor je omgeving? 
  2. We leerden van de vroege kerk dat missie altijd weer samengaat met gebed. Juist ook als er tegenstand groeit (Handelingen 4). Een missionaire kerk is een biddende kerk en vise versa. Daarom de oproep om werk te maken van het gebed. Gebed voor de kerk, dat we de zegen steeds weer leren delen. Gebed voor onze buurt, stad en land (kerkdienst van 16 juni.) Waar ga jij voor bidden?
  3. Vanuit Oeganda trokken we een aantal lessen uit de broodvermenigvuldiging (Johannes 6.) Jezus doet wonderen door het weinige wat voor handen is. Vijf broden en twee vissen. Onze uitdaging is om te zien er nodig is, wat we zelf al hebben ontvangen & wat anderen hebben ontvangen en dat te gebruiken. Het gaat om ‘samen’, dat is Umoja! (kerkdienst van 7 juli.) Welke mogelijkheden heb jij zelf en zie jij in je omgeving om de armen te voeden en te werken aan vrede en recht?
  4. Tijdens de doopdienst dachten we na over onze rijkdom delen met onze kinderen (Deut6, Mark10 en Ps 148). Onze missie begint wat dat betreft dichtbij huis. We zijn samen kerk met veel kinderen. Gelukkig! Daar liggen prachtige kansen en dat is een geweldige verantwoordelijkheid (zie de preekgedachten bij deze dienst – 14 juli.) Op welke manier wil jij betrokken zijn op de kinderen van de gemeente?

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk