Delen van je rijkdom

Komende zondag staat in het teken van het thema arm en rijk. Tijdens de dienst lanceren we een lokaal en internationaal doel dat de diaconie dit jaar financieel ondersteunt.

Het lokale doel is het Gebedshuis in Zuilen. Het verlangen van Gebedshuis Zuilen is om een plek van licht te zijn in de wijk Zuilen en de stad Utrecht. Het is een plek waar je kunt samenkomen om elkaar en God ontmoeten, te bidden en te leren. Daarnaast worden er veel activiteiten voor de wijk georganiseerd. Denk aan een vakantiebijbelfeest of huiswerkbegeleiding.

Het internationale doel is een samenwerking van Tear en Yayasan Sion in Indonesie. Yayasan Sion en de Nieuwe Kerk staan voor een gelijke uitdaging: hoe kerk te zijn in een stad waar christenen een minderheid zijn? En hoe ga je om met armoede, duurzaamheid en je naaste? Yayasan Sion richt zich op drie thema’s namelijk economie, ecologie en evangelisatie door kerken te trainen. Daarbij ontdekken groepen kerkleden wat de Bijbel zegt over armoede en onrecht, en leren zij om samen met de gemeenschap om hen heen te inventariseren wat de problemen zijn en hoe ze die kunnen oplossen met behulp van hun eigen talenten en middelen. Zo kan de gemeenschap zelf concrete projecten opzetten om de situatie in hun dorp te verbeteren, zoals een Garbage Bank. Met Tear zullen we samenwerken om deze kerk te ondersteunen, maar ook uit te wisselen over de uitdagingen en oplossingen waar we voor staan.

De twee doelen zullen zich in de dienst voorstellen en gedurende het jaar willen we als gemeente van hen leren hoe zij delen van hun rijkdom in hun directe omgeving.

Diaconie Nieuwe Kerk Utrecht

Wat je ook interessant zou vinden