eten soep kring samen

Denk mee! Nieuw initiatief met dak- en thuislozen in WP

De afgelopen maanden is er in contact met het Straatpastoraat Utrecht een nieuw idee geboren. Het aantal dak- en thuislozen in Utrecht neemt toe. Velen van hen ontmoeten elkaar in het Wilhelminapark. Als Nieuwe Kerk willen we graag betrokken zijn op de nood van de stad en van betekenis zijn in de wijk.

Wat is het plan? Op de 3e zaterdag van april, mei en juni willen we een maaltijd organiseren in locatie Wilhelminapark, waarin we met elkaar koken en eten. Ook willen we iets doen met zingeving voor wie wil (bijv. iets met een Bijbelverhaal, gespreksvragen etc.). Ben je niet zo’n koker, dan kun je gewoon aanschuiven! Uitgangspunt is ontmoeting en wederkerigheid.

Lijkt het je leuk om deze pilot van de grond te krijgen en daaraan je steentje bij te dragen? Bel, mail of app dan naar onze diaconaal werker Wilma (wilma@nk-utrecht.nl / 06-23118789)!

Wat je ook interessant zou vinden