Deze zondag in de dienst – Zending als bevrijdingspastoraat

In de lezingen uit het evangelie van Johannes op kring en in de kerkdiensten ontdekten we een rode lijn. Het mag God in Zijn liefde alles kosten om de wereld te redden van ‘de overste van de wereld’. Goede Vrijdag bleek geen verlies, maar een beslissende slag. Jezus Christus overwon daar als koning van de Joden alle duistere machten. Dat hebben we in de Nieuwe Kerk uitbundig gevierd.

Vraag voor deze zondag is: wat betekent die overwinning nu voor de kerk? Jezus stuurt zijn discipelen de wereld in met de woorden: ‘Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen’. (Joh16:33)

De zending van de discipelen, van de kerk en van ieder individueel christen staat in het teken van Gods bevrijdende werk in de wereld. Zending is daarmee een vorm van ‘bevrijdingspastoraat’. Centraal staat de roeping van de discipelen vanuit Markus 16. 9-18. Na de preek luisteren we naar het prachtige lied van Sela ‘Jezus leidt zijn kerk’: ‘Jezus leidt zijn kerk’

Lees hier meer over de dienst.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk