Dienst aanstaande zondag: ‘God leren kennen in de 40-dagentijd’

Komende zondag lezen we in Wilhelminapark Exodus 24:13-18. Mozes wordt door God gevraagd de berg op te gaan, hij heeft het volk instructies gegeven en komt oog in oog te staan met de Heer die hen uit Egypte heeft geleid.

We denken na over hoe we God kunnen zien, en hoe we Hem leren kennen in de 40-dagentijd. Welkom om 11.15 uur, en blijf daarna hangen voor presentatie, koffie en lunch!

Arie de Wit

Wat je ook interessant zou vinden