Doop-/belijdenisgroep

Voor de zomer deed ik een oproepje om je aan te melden voor de doop/belijdenisgroep. Inmiddels hebben zich al een behoorlijk aantal mensen aangemeld. Er is altijd nog plek voor meer. Wil je je graag bezinnen en/of voorbereiden op het doen van belijdenis in de kerk (en de doop als je nog niet als kind gedoopt bent), meld je dan snel aan.

We komen eens per twee weken samen op de dinsdagavond (niet op de kringavond). We bespreken dan allerlei kernthema’s van het christelijk geloof. Qua vorm wisselen we af, soms plenair soms in kleine groepjes. Er is daarbij alle ruimte voor je eigen inbreng. Eerste avond is 17 september.

Aanmelden kan via de mail.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk