Dopelingen aanmelden doopdienst 9 december

Op zondag 9 december is er een doopdienst in de Nieuwe Kerk. Ds Dirk de Bree zal deze dienst leiden. 

Aanmelden van dopelingen kan door middel van het invullen van het volgende formulier.

De voorbereidingsavond is op donderdagavond 29 november om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk. Meer informatie volgt bij aanmelding. 

Wat je ook interessant zou vinden