Een terugblik op de week van gebed

Van 19 t/m 26 januari was de landelijke week van gebed. Met 5 gemeentes samen hebben we in deze week 130 uur gebeden voor o.a. de kerken en de stad Utrecht in het Gebedshuis Zuilen. Een bijzondere ervaring!

In deze week heb ik verschillende keren gedacht: “Nu is er weer iemand aan het bidden voor onze stad”. Het was mooi om daar bij stil te staan, gewoon op een willekeurig moment van de dag. Ik heb het als erg bemoedigend ervaren om deze week samen met andere gemeenten te organiseren en samen te bidden tijdens het open gebedsuur. En dan merk je dat het niet uitmaakt of je nu met 5 of met 25 mensen aanwezig bent. Hieronder lees je nog een paar ervaringen van mensen die een uur in het gebedshuis gereserveerd hadden, bemoedigend om te lezen!

Persoonlijke ervaringen week van gebed:

“Ik ben ‘s ochtends vroeg voor een uur gebed op weg gegaan. In het donker fietsend door een slapende stad. Het was fijn om een uur te hebben, zonder gestoord te worden, een uur met God.
De ruimte was erg fijn ingericht, met richtlijnen voor gebed. Mooi om te voelen hoe je op dat moment een schakeltje bent van een grote keten, van een week lang gebed. Vervolgens terugfietsen door een ontwakende stad. Mooie ervaring.”

“Ik zag laatst een reclamebord- geen idee waarvan- langs de weg met de tekst ‘laad mij met rust’. Ik vond het een mooie woordspeling en dat was wat ik ook heb gebeden en mocht ervaren in dat ene uur met God. Bijzonder zo’n oplaadplek.”

“Ik heb samen gebeden met iemand uit een andere gemeente. Het was goed om samen te bidden voor onze familieleden en voor de kerk in Utrecht. We zijn ook samen stil geweest. Een uur alleen bidden vond ik lastiger. Ik heb toen een aantal dingen uit de kaartenbak met onderwerpen voor de stad Utrecht gebeden. Het mooie daarvan was dat je voor veel verschillende dingen heel gericht bidt. De week van gebed was voor mij een mooie ervaring.”

Ons verlangen is dat we in de Nieuwe Kerk groeien in gebed en het luisteren naar Gods stem. Deel jij dit verlangen en wil je hierover meedenken, spreek mij dan aan of mail gebed@nk-utrecht.nl.

Nancy Breekveldt

Wat je ook interessant zou vinden