Familie de Vries-Mulder neemt afscheid van de Nieuwe Kerk

Lieve mensen, 

Ruim 14 jaar geleden kwam ik vanuit Maastricht in Utrecht wonen en vond ik al snel een plekje in de Nieuwe Kerk.
Sámen Gemeente zijn, jong en oud in contact met Jezus brengen en Hem eren. Dat sprak me aan en ik heb hier veel mooie dingen in mogen meemaken.

Bij binnenkomst stortte ik me vol overgave op de organisatie van het Wijkfeest, een leuke manier om er in tekomen… 🙂
Het verbinden van mensen, het omzien naar elkaar en het organiseren, vormde een rode draad in de jaren die volgden. Het leiden van een kring, het bidden met mensen, het bezoeken van nieuwe leden en het werk als scriba in de kerkenraad.

Zes jaar geleden kwam David de NK binnen. En terwijl ik juist wat gas terugnam, werkte hij aan een flinke update van het Smoelenboek, waar al gauw de twee kleine smoeltjes van Noortje en Jim bij kwamen. Naast het geven, hebben we veel mogen (leren) ontvangen; tijdens de diensten, kringen, (gebeds)pastoraat, de cake van lieve Bas en Gerrie, de heerlijke soep van Jan-Willem tijdens de Maaltijd +, in de openheid in de Marriagecourse, in de vele gesprekken en in de stilte.

Bijzonder om met mensen waarmee we samen op zijn gelopen én met nieuwe mensen, het geloof te delen en te worden bemoedigd om ons op God te blijven richten, ook in moeilijke perioden. David kijkt terug op heel waardevolle jaren in de buurtkring, zowel wat betreft zijn groei op geloofsgebied als de aandacht en betrokkenheid die er onderling was.

Met enige weemoed scrol ik door mijn postvak van de kerk. Wat is er veel gebeurd, veel veranderd in de afgelopen jaren, in de gemeente en in ons persoonlijk leven. Gelukkig blijft Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Het afscheid komt nu snel dichtbij. Maandag 24 juni rijdt de verhuiswagen voor en vertrekken we naar het oude ENKA terrein in Ede.

Zondag 16 juni zijn we er nog en op zondag 23 juni nemen we echt afscheid in de dienst waarin Lydia hoopt voor te gaan. We ontmoeten jullie in de toekomst nog graag, in een dienst of wie weet een keer als broeders en zusters uit Ede op New Wine. Voor ieder van jullie persoonlijk en voor de gemeente als geheel, Gods liefdevolle nabijheid en Zijn rijke zegen toegewenst. Stay close.

Hartelijke groet van David, Hanneke, Noortje en Jim de Vries.

Wat je ook interessant zou vinden