Financiële update Nieuwe Kerk

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 1 juli 2019 is de jaarrekening 2018 van de Protestantste Gemeente Utrecht (PGU) goedgekeurd.

Als wijkgemeente van de PGU vormen de financiële resultaten van de Nieuwe Kerk hier een onderdeel van. Als Nieuwe Kerk mogen we terugkijken op een gezegend financieel jaar.
De bijdragen vanuit de gemeente namen met 12% toe ten opzichte van 2017 tot een totaal van 263.000 euro. In combinatie met stabiele inkomsten uit verhuur konden we daardoor een tegenvallend beleggingsresultaat goed opvangen en ook nog een aantal extra investeringen doen in en rondom ons gebouw. Van het overblijvende positieve resultaat van zo’n 26.000 euro is 15.000 euro toegevoegd aan een speciale reserve waaruit we toekomstige investeringen willen doen in inventaris en verduurzaming van ons gebouw.

Het overgebleven saldo is toegevoegd aan de algemene reserve. Ook in 2019 zien we een positieve ontwikkeling van de inkomsten: per eind juni lag het totaal bedrag aan bijdragen zo’n 4% hoger dan vorig jaar. Het aantal gevers is zelfs met 6% toegenomen ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar wat wel betekent dat de gemiddelde gift iets lager is geworden.

Met deze stijgende inkomsten verwachten we de lasten voor 2019 ruim te kunnen dragen, welke in de tweede helft van 2019 onder andere zullen stijgen vanwege de start van de nieuwe kinderwerker en de verbouwing van de keuken die deze zomer zal plaatsvinden.

Wij danken alle gemeenteleden voor hun bijdragen! Het volledige financiële jaarverslag 2018 van de Nieuwe Kerk is te vinden in de NK-app onder kerkenraad bestanden. Voor vragen over dit jaarverslag kan je contact opnemen met onze penningmeester Casper Havinga (penningmeester@nk-utrecht.nl) Draag je nog niet bij aan de Nieuwe Kerk, maar wil je dit wel graag gaan doen? Meer informatie over geven vind je hier.

Wat je ook interessant zou vinden