Gebedsavond 31 oktober

Dankdag, Reformatie, Halloween. Een groeiende kerk, die zich bezint op diepgaande vragen. Alles bij elkaar meer dan genoeg reden voor een gebedsavond in de Nieuwe Kerk op donderdag 31 oktober. Er is tijd om stil te worden en je te bezinnen en er is tijd om samen te danken en te bidden. We starten om 19.30 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. 

Dankdag: We staan dankbaar stil bij alles wat we ontvangen aan zorg en zegen van God in de dingen van alledag: eten op ons bord, kleding om ons lijf, een huis om in te wonen. Naast deze dank bidden we voor degenen die dat missen, mensen dichtbij in onze buurt en mensen verder weg. 

Reformatie: We staan dankbaar stil bij de zegen van de voortdurende reformatie, waardoor ons geloof actueel en alert blijft. We danken voor de eenvoud van genade en het Woord van God. Naast deze dank bidden we voor wie het besef van Gods onvoorwaardelijke liefde niet kennen en voor wie wankelt in het geloof.

Halloween: We staan dankbaar stil bij de overwinning van Jezus Christus op alle duisternis van lijden en dood. Naast deze dank bidden we voor wie het duister koestert en beschouwt als spel en speciaal voor wie getroffen wordt door de donkere dreiging van verlies en rouw.

De Nieuwe Kerk: We danken voor onze gemeente, die op allerlei manieren groeit en bloeit en waarin we gevoelige onderwerpen niet schuwen. Naast deze dank bidden we dat we in alle zegen zullen blijven beseffen dat de Geest ons leidt in alle waarheid en wij mogen/moeten volgen.  

We gaan in verschillende vorm in gebed en je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. 

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.