Gebedsmail #32 – juni 2021 – Oudshoorn in Afrika

Beste mee-bidders voor Oudshoorn in Afrika,  

Onderstaand vindt u de gebedsmail juni 2021 van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise.  Dank voor het blijven bidden voor hen en alles daar om heen, heel erg waardevol!

Heeft u een vraag of opmerking inzake gebed voor Oudshoorn in Afrika, mail gerust naar gebed.oudshoorninafrika@gmail.com

Hartelijke groet, namens TFC Oudshoorn in Afrika,

Ada Veldhuizen

________________________________________________________________________

Wilt u met ons DANKEN:

·        Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

·        Dank dat we met kleine groepen samen mogen komen met andere christenen. Dat God ons opbouwt en kracht geeft om te onderwijzen en te getuigen.

·        Dank dat we mogen meewerken met wat God in Namibië doet. Hierdoor mogen we zelf ook veel ontvangen.

·        Dank dat God zich ook in het lijden laat zien en vrede geeft die boven het menselijk verstand uit gaat.

·        Dank voor wat God doet voor de vrouwen in de GROW! groep. Voor de kinderen die geboren zijn, voor relaties die groeien en voor Zijn liefde.

·        Dank voor het net met examens afgesloten eerste semester op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS), dankbaar dat NETS ook tijdens corona kan doorgaan.

Wilt u met ons BIDDEN:.

·        Dat Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt in Namibië.

·        Dat we als christenen in Namibië Zijn aangezicht zoeken.

·        Voor de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS), voor studenten die een maand vrij zijn van NETS en voor Joram en zijn collega’s die het tweede semester voorbereiden.

·        Voor het GROW! programma. De moedergroep is van start gegaan en er is een nieuwe GROW! voor zwangere vrouwen gestart. Willen jullie bidden dat deze vrouwen groeien, bemoedigd zullen worden en God beter leren kennen.

·        Voor de overheid van Namibië. Bid voor de grote maatschappelijke problemen (corona, werkloosheid, honger, scheidingen en ongelijkheid).

·        Voor de christelijke gemeente hier in Namibië. Dat liefde onderling groeit en mensen kwetsbaar durven zijn. 

·        Voor mensen die ziek zijn en naasten van mensen die overlijden. Er is een nieuwe grote coronagolf in Namibië. De ziekenhuizen liggen vol, mensen worden naar huis gestuurd.

·        Voor ons gezin. De situatie op de scholen is onzeker. Er zijn steeds verschillende klassen die in quarantaine moeten. Willen jullie bidden voor rust hierin.

Hartelijke groet,

Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Facebook – Instagram – YouTube:  oudshoorninafrika

Wat je ook interessant zou vinden