Gebedsmail familie Oudshoorn

Beste mee-bidders voor Oudshoorn in Afrika,  

Onderstaand vindt u de gebedsmail mei 2020 van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise.

Wat fijn dat u allen, zeker ook in deze tijd, via gebed met hen verbonden blijft. In Filippenzen 4:6 en 7 staat: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”

Heeft u een vraag of opmerking voor de familie Oudshoorn, mail gerust.

Met een hartelijke groet, namens TFC,

Suzanne Bremer

_______________________________________________________________________

Gebedsmail mei 2020

Wilt u met ons DANKEN voor:

·  Dank voor Gods trouw ook in deze tijden van corona

·  Dank dat corona zich tot nu toe maar beperkt heeft verspreid in Namibië

Wilt u met ons BIDDEN voor:

·  De Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Joram werkt weer vanaf NETS, maar de studenten volgen de lessen nog vanaf hun huis. Bid voor docenten en studenten omdat het afstandsonderwijs in de Namibische          setting voor nogal wat uitdagingen zorgt

·  Bid ook voor Joram als hij met het leiderschapsteam besluiten moet nemen in deze situatie. Bid ook voor de contacten met de overheid over wanneer er weer gestart kan worden met rechtstreeks les geven

·  Bid voor de mensen in de sloppenwijken die moeilijk afstand kunnen houden en leven onder slechte hygiënische omstandigheden. De ongelijkheid in leefomstandigheden is nu nog duidelijker zichtbaar

·  Bid voor wijsheid voor de overheid in Namibië. Met name voor goede besluiten op het gebied van onderwijs

·  Bid voor ons gezin. Miriam, Tirza en Joëlle zijn nu voor de 8ste week thuis. Het is heel druk met elk een enorm pakket werk te doen. Het is heel druk voor Daniëlle en dit is lastig voor Elise. 

   De overheid wil nu dat de scholen pas weer op 3 Augustus beginnen
Meer informatie op onze site.

Hartelijke groet,

Joram en Danielle

Wat je ook interessant zou vinden