Gebedsmail januari 2021- Oudshoorn in Afrika

Beste mee-bidders voor Oudshoorn in Afrika,  

Onderstaand vindt u de eerste gebedsmail van 2021 van Joram en Daniëlle en hun kinderen Miriam, Tirza, Joëlle en Elise.  

Fijn dat u ook dit jaar weer mee bidt en zo verbonden blijft met hen en met Namibië, hartelijk dank daarvoor. 2 Korintiërs 12:9: “Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt”.

Heeft u een vraag of opmerking voor Oudshoorn in Afrika, mail gerust.

Hartelijke groet, namens de TFC Oudshoorn in Afrika,
Suzanne Bremer

________________________________________________________________________

Wilt u met ons DANKEN:
·  Voor Gods aanwezigheid bij ons allemaal. We zijn dankbaar dat we in deze tijden niet alleen zijn;
·  Voor de regen. Er is de laatste weken heel veel regen gevallen. Dammen stromen vol(!). In gebieden waar al jaren geen water is geweest, stromen nu rivieren;
·  Dank voor de vakantie die we konden hebben. Het was heerlijk om even uit alle stress te zijn.

 Wilt u met ons BIDDEN:
·  Dat we wat God zo gul aan ons heeft gegeven ook zo gul zullen uitdelen;
·  Voor de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS). Eind januari begint het nieuwe lesjaar. Bid voor de nieuwe studenten met wie Joram nu intake-gesprekken voert en voor alle collega’s in hun voorbereiding. Door Corona is het heel onduidelijk of NETS open mag voor lessen en wat we wel of niet kunnen doen dit jaar;
·  Voor de overheid in Namibië. Bid voor wijsheid nu structurele problemen zoals ongelijkheid in onderwijs en verdeling van rijkdom door deze crisis naar boven komen. Bid voor wijsheid voor de overheid en voor investeringen die ook op de lange termijn effect hebben;
·  Voor Namibië. Wij zitten hier op dit moment in een tweede Corona-golf. Alle bedden in het ziekenhuis zijn vol. De scholen zijn weer dicht, nadat ze vorig jaar ook al een half jaar dicht waren. Dit heeft veel negatieve effecten op de kinderen;
·  Bid dat dit virus stopt;
·  Dat God het tot dat moment gebruikt en wij daarin oplettend zijn;
·  Bid voor een veilige plek voor kinderen nu de school dat weer niet is;
·  Bid dat de scholen opengaan;
·  Bid dat meer mensen God zullen leren kennen en gaan volgen;
·  Voor jonge zwangere meisjes. Tienerzwangerschappen komen veel voor. Begin dit jaar hopen we een groep te beginnen voor deze vrouwen. Bid voor wijsheid hierin;
·  Voor ons gezin. We weten niet hoe volgende week eruit gaat zien. Het geeft veel onrust dat alles hier steeds op het laatste moment verandert. Het is zeer moeilijk plannen. Bid voor wijsheid hoe we dit jaar onze kinderen weer onderwijs kunnen geven. 

Hartelijke groet,
Joram en Danielle Oudshoorn

www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Facebook, Instagram, Youtube:  oudshoorninafrika

Wat je ook interessant zou vinden