Gebedsuur dinsdag 13 maart

De dag voor biddag willen we in een uur van gebed danken en bidden voor de gemeente, de wereld en voor persoonlijke onderwerpen. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

In de bijbel staan verschillende teksten en beloften over samen en eensgezind bidden (o.a. Mattheus 18:19-20). En in Handelingen lees je op verschillende plekken dat de christenen samen kwamen om te bidden. Daarom willen we ook als gemeente van de Nieuwe Kerk invulling geven aan de aansporing om, naast je persoonlijk gebed, samen te bidden.

Samen bidden kan ook voor jezelf een verrijkende en bijzonder ervaring zijn. Je leert van elkaar en met elkaar en het geeft je moed om door te gaan. Een gebedsuur is dus zeker niet bedoeld voor superchristenen/-bidders, als deze al bestaan. De leerlingen vroegen juist aan Jezus: “Heer, leer ons bidden”.

We willen bidden voor o.a. thema’s die al benoemd zijn in onze gemeente zoals gebed voor de kinderen/tieners en de gesprekken rondom homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Hoe we als christenen dienstbaar mogen zijn in onze families, onze buurt en ons werk. Daarnaast willen we in deze 40-dagentijd biddend stil staan bij wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat dat voor ons leven nu betekent.

Mocht je er niet bij kunnen zijn, maar wel een onderwerp van voorbede willen inbrengen, dan kun je dat mailen. We wensen je veel zegen toe bij het inhoud geven aan je eigen gebedsleven en zien ernaar uit om je te ontmoeten.

Gegevens op een rij:
Tijd: dinsdag 13 maart 20.00 – 21.00 uur
Plaats: Nieuwe Keten
Dank & voorbede: stuur een email naar gebed@nk-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Nancy Breekveldt (ouderling gebed)

Nancy Breekveldt is samen met haar man, Jaap Breekveldt, ouderling Gebed.