Geloof en werk, hoe gaat dat samen?

Wat betekent je christen-zijn als je al je energie moet geven aan je (eerste) baan? Is geloven vooral extra ballast of bron van inspiratie? Als Jezus het heeft over vrucht dragen, hoe zou je dat er nog bij kunnen hebben? Gaat de kerk en het geloof dan langzaam maar zeker overboord of kan het elkaar juist op scherp zetten? Vragen te over als het gaat over de combi van christen-zijn en je dagelijks werk. 

In het nieuwe beleidsplan van de Nieuwe Kerk is een van de speerpunten de vraag hoe we kerk kunnen zijn voor jong-werkenden. Hoe we hier concreet invulling aan gaan geven is onderwerp van gesprek en studie. Het plan is om met een kerngroep van 5/6 mensen met verschillende achtergrond aan de slag te gaan met dit thema. Deze kerngroep gaat in de zomer enkele boeken lezen ter voorbereiding op onze eerste meeting in september.

Naast de kerngroep willen we een bredere groep mensen betrekken bij het proces en bij het helder krijgen van onze vragen en ons aanbod. Zoals je begrijpt wordt van de eerste groep een groter commitment gevraagd. 

Lijkt het je leuk om mee te doen, mail dan lydiakansen@nk-utrecht.nl. Graag in je mail je opleiding en huidige werk melden, zodat de groepen een goede afspiegeling zijn van de verschillende werkvelden.    

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.