Geloven en werken, hoe gaat dat samen?

Een van de speerpunten in het beleidsplan van de Nieuwe Kerk is hoe we kerk kunnen zijn voor jong-werkenden. In september 2020 startte onze werkgroep om te onderzoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven.

Mogelijk heb je eerder al meegeholpen door onze enquête in te vullen. Met de resultaten en inzichten werken we inmiddels toe naar een concreet product: een podcast met verschillende afleveringen over hoe geloof en werk samen kunnen gaan. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar continuïteit, volgende stappen en mensen die ons team willen versterken in het nieuwe jaar. Lijkt dat jou leuk? Mail dan naar Stephan (s.e.dijkstra@live.nl) en benoem ook jouw werk/sector waarin je actief bent.

Wat je ook interessant zou vinden