Bij de dienst op 6 januari

De eerste zondag van een nieuw jaar is een mooie gelegenheid om elkaar zegen en heil toe te wensen. Die wens geldt voor ons persoonlijk en voor ons als gemeente. 

De lezing uit Lucas 2: 22 – 38 blijkt verrassend genoeg veel stof te geven tot nadenken over gemeente-zijn anno 2019, en hoe wij een plaats van heil en zegen kunnen zijn.

Het eerste dat opvalt is hoe het kind Jezus verschillende generaties met elkaar verbindt. Leven met Jezus betekent samenleven met mensen van verschillende leeftijden. Het eigene van de gemeente van Jezus is, dat het een intergenerationele gemeente is en dat stelt de Nieuwe Kerk voor een indringende vraag.

Daarnaast ontdekken we in de lezing essentiële elementen van kerk zijn, die ons kunnen behoeden voor (te) overspannen verwachtingen van mensen en/of activiteiten en die onze focus richten op God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Mocht ik je zondag niet persoonlijk heil en zegen kunnen toewensen, dan hierbij: Vrede en alle goeds.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.