Gemeenteavond over homoseksualiteit – 12 december

Als kerkenraad en gemeente hebben we ons het afgelopen jaar bezonnen op het onderwerp homoseksualiteit. Met deze bezinning willen we zorgen voor meer openheid over homoseksualiteit en over het feit dat we een gemeente zijn van homo’s en hetero’s.

Hier kun je een aantal documenten teruglezen die we daarbij gebruikt hebben. 

De kerkenraad heeft een beleidslijn opgesteld over hoe we als gemeente omgaan met homoseksualiteit en homoseksuele relaties, bijvoorbeeld als het gaat om belijdenis, avondmaal en zegenen van relaties.

Voordat we een besluit nemen over deze beleidslijn, willen we deze graag toelichten aan de gemeente, en iedereen de gelegenheid geven om hierover met de kerkenraad en met elkaar in gesprek te gaan. Dit willen we doen in een gemeenteavond op 12 december. Inloop met koffie vanaf 19.45. We starten om 20.00.

Van harte welkom!

Namens de kerkenraad,

Remco van der Molen 
(voorzitter@nk-utrecht.nl

Wat je ook interessant zou vinden