Gezamenlijke kerkdienst met Ghana – in verbondenheid, wereldwijd en in eeuwigheid

De PGU heeft al tientallen jaren een vriendschapsband met de Presbyteriaanse kerk La Nativity in Accra, Ghana. Deze gemeente bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt gevierd met allerlei activiteiten. Eén daarvan is een gezamenlijke kerkdienst op zondag 19 december a.s.

Deze dienst, waarin ds.Tineke Zijlstra zal voorgaan, zal gehouden worden in Kerk op Zuilen, maar we nodigen iedereen uit deze dienst mee te vieren.
Dit kan vanaf 10.00 uur via de livestream op youtube of kerkomroep; de dienst is hier ook later terug te kijken.
Zelfs via Zoom kan deze keer de dienst nog persoonlijker live meebeleefd worden.
We zullen speciale aandacht besteden aan onderlinge verbondenheid, extra bekrachtigd in het Heilig Avondmaal, dat ook thuis meegevierd kan worden.
De dienst zal vooral in het Nederlands zijn, met wereldwijd bekende liederen.
Ook hopen we op een bijdrage van onze Ghanese vrienden.
En vanzelfsprekend zullen we voor elkaar bidden.

We hopen op een bijzondere viering, die zowel vanuit Ghana als Utrecht breed meegevierd zal worden.
Weet u online of live welkom!

Namens Ghanacomité Utrecht,
Astrid Kappers

Wat je ook interessant zou vinden