Welke kinderen doen mee met het kerstkoor op kerstavond?

Tijdens de feestelijke dienst op kerstavond 24 december willen we graag een koortje van kinderen dat een aantal (bekende) kerstliedjes zingt. Welke kinderen doen mee?

De bedoeling is dat er een groepje komt van jongere kinderen en een van oudere kinderen. De jongste kinderen zingen één of twee liedjes en de oudere kinderen twee of drie. Er wordt geoefend op 17 en 24 december na de dienst en we doen ons best ervoor te zorgen dat dit niet heel lang duurt.

Geef je kind op bij Maartje van der Veen.

Wat je ook interessant zou vinden