Herinnering Actie Kerkbalans 2020

In januari hebben jullie de jaarlijkse brief voor de Actie Kerkbalans op de mat zien vallen. Velen van jullie hebben inmiddels hun bijdrage voor 2020 toegezegd of verhoogd. We zien opnieuw een stijging in aantal structureel gevende leden voor dit jaar. Hier zijn we erg dankbaar voor.

Mocht u nog niet bijdragen aan de Nieuwe Kerk of pas net lid zijn geworden, zou u hier dan over na willen denken? Per volwassen gemeentelid is dit jaar circa 65 euro per maand nodig om de begroting rond te krijgen. Mocht u uw gift willen toezeggen of verhogen, of wilt u meer informatie over de financiën van de Nieuwe Kerk, kijk dan op de website van de Nieuwe Kerk.

Wat je ook interessant zou vinden