Het jaar buitengewoon beginnen in Gods aanwezigheid

‘Buitengewoon’ is het thema van de landelijke gebedsweek van 19 t/m 26 januari 2020. Graag willen we als gemeente samen met een aantal andere kerken in Utrecht tijdens deze week 24×7 (24 uur, 7 dagen lang) in eenheid met elkaar bidden.

Het is voor jou en voor mij misschien buitengewoon om een uur lang te bidden of juist op een ongebruikelijke tijd en/of plek te bidden. Met de speciaal ingerichte plek in het Gebedshuis Zuilen willen we je graag helpen dit jaar in Gods aanwezigheid te beginnen. Mozes ontmoette God in de ontmoetingstent buiten het kamp. Later mocht Gods volk de tempel bouwen welke een huis van gebed voor alle volken is. God zelf vulde de tempel met zijn aanwezigheid. Hier hielden de priesters de kandelaar (teken van de gebeden van alle gelovigen) dag en nacht brandend. In Christus zijn we in eenheid met andere kerken in Utrecht een volk van priesters die dit licht in onze omgeving mogen laten branden. Maar in de eerste plaats hopen we dat het speciaal voor 24×7 ingerichte gebedshuis je zal helpen zelf God te ontmoeten.

Jezus’ gebed in Johannes 17:21-23 is: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U (…) Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.” Door het samen met andere kerken in éénheid te bidden mogen we Gods buitengewone licht in onze omgeving laten branden.

Tot slot: Een uur bidden lijkt misschien moeilijk… Toch willen we je uitnodigen om aan het begin van het nieuwe jaar deze buitengewone uitdaging aan te gaan. In de gebedsruimte zul je je gedragen weten door het gebed van de anderen en word je op verschillende manieren geholpen om God te ontmoeten. Eerdere ervaring leert dat het uur zo om is en je gesterkt naar huis gaat!

Praktische info:
Wil je meer weten of je aanmelden, ga dan naar: 24x7gebedutrecht.nl , of neem contact op met Nancy Breekveldt (bij de koffie of stuur een mail naar gebed@nk-utrecht.nl).
Aanmelden doe je als individu, maar kan ook als kring, of bijvoorbeeld als gezin. Er zijn tekenspullen aanwezig voor kinderen (en volwassenen). De benodigde praktische informatie ontvang je na je inschrijving via de mail.

Elke avond is er van 20-21 uur een open uur van gezamenlijk gebed waar je je niet voor hoeft op te geven en wat afwisselend door de deelnemende kerken wordt geleid aan de hand van het thema van de landelijke gebedsweek.

Informatie over andere plekken in Utrecht waar gebeden wordt vind je hier: https://www.usrk.nl/week-van-gebed-voor-de-eenheid-van-christenen. Let op, de openingsviering op 18 januari vindt plaats in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 i.p.v. bij Silo zoals op de website staat.

Impressie vanuit het gebedshuis

Wat je ook interessant zou vinden