Bidden voor gesprekken over ‘homoseksualiteit en kerk’

In reactie op de oproep ‘Is de Nieuwe kerk een thuis voor álle mensen?’ in de maandelijkse longread van februari zijn verschillende reacties gekomen en gesprekjes gevoerd. Gemeenteleden vinden het fijn vinden dat we als kerkenraad en gemeente dit gesprek willen voeren.

Zoals aangegeven en zondag gezegd in de kerkdienst, willen we graag ook met homo’s en lesbiennes zelf in gesprek. We willen luisteren naar elkaar en biddend als gemeente onderweg blijven. Nogmaals de vraag om te bidden voor dit proces én de oproep aan gemeenteleden om hun verhaal met ons te delen.

Je kunt contact opnemen over dit onderwerp met:

Dirk de Bree, Margriet Freeke, Remco van der Molen, Kris Vermaas

longread februari 2018

Is de Nieuwe kerk een thuis voor álle mensen?

De Nieuwe Kerk wil een thuis zijn voor alle mensen. Het is één van de droombeelden uit ons beleidsplan. Geloven doen we samen, ongeacht leeftijd, afkomst (nationaal en kerkelijk), opleiding, geslacht en: seksuele geaardheid. Over dit laatste hebben we het niet zo vaak. Kun je als homo of lesbienne jezelf zijn in onze gemeente? Zou je een homoseksuele vriend of lesbische vriendin de Nieuwe Kerk kunnen aanraden?

Openheid
Dit roept de vraag op wat we van homoseksualiteit en homoseksuele relaties vinden. Die vraag krijgen we als kerkenraad af en toe, maar tot op heden hebben we hier geen concrete uitspraken over gedaan. Daarom zijn we (opnieuw) begonnen met een bezinning over dit onderwerp. We gaan met elkaar in gesprek over de verschillende standpunten en vragen die hierover leven, en willen biddend luisteren naar Gods Woord en naar elkaar. Afgelopen maandag hebben we dat als kerkenraad gedaan, onder leiding van mensen van de stichting Verscheurd. We willen graag dat er openheid is over homoseksualiteit, en dat je je als homo of lesbi veilig kunt voelen in onze gemeente. We willen ook komen tot beleid dat past bij ons verlangen om samen kerk van Jezus Christus te zijn.

Oproep
We willen deze verkenning graag als gemeente doen. Allereerst: bid mee. Bid voor goede gesprekken, voor liefde, respect en wijsheid. Bid ook voor mensen die worstelen met homoseksualiteit. Als tweede vragen we je om input. We praten liever mét mensen dan vóór of óver hen. We horen graag je ervaringen; ben je zelf homo of lesbisch, of heb je via kennissen/vrienden of familie te maken met hoe de (Nieuwe) kerk omgaat met homoseksualiteit, dan gaan we graag met je in gesprek. Daarvoor kun je contact opnemen (via e-mail of telefoon) met een van ons of met iemand anders uit de kerkenraad. Mocht je andere vragen rondom dit thema hebben dan horen wij dat ook graag.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Dirk de Bree (predikant)

Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk